Reklamacje

Bezpieczne zakupy w naszej hurtowni obuwia – reklamacje

REKLAMACJE

Podstawę prawną w przypadku reklamacji obuwia stanowi Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 141 poz. 1176).
Zgodnie z  jej zapisami  - jeśli zakupiony za naszym pośrednictwem towar okazuje się posiadać wadę – obowiązkiem klienta jest zgłoszenie tego faktu  w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

Również według jej zapisu:  w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Reklamacja przedsprzedażna.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe przed sprzedażą lub podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową z krótkim opisem. W takich sytuacjach firma KIERYK wymienia towar na nowy lub zwraca równowartość ceny towaru na konto bankowe nabywcy oraz wystawia fakturę korygującą.

Reklamacja posprzedażna.
Jeżeli obuwie w czasie użytkowania uległo poważnemu defektowi, którego nie można naprawić w zakładzie szewskim np. pęknięcie materiału na cholewce, pęknięcie spodu, złamanie szpilki, mocne rozdarcie, bardzo mocne przebarwienia - prosimy odesłać wadliwe obuwie wraz z opisem uszkodzenia.

Sposób rozliczania roszczeń reklamacyjnych.
Po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu wady wykluczającej naprawę szewską lub wymianę towaru firma KIERYK zwróci równowartość ceny towaru na konto bankowe nabywcy podane w formularzu reklamacyjnym lub odliczy ją przy następnym zamówieniu.

Podstawy  wykluczające przyjęcie obuwia do reklamacji.
*    obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne: obicia, otarcia, uszkodzenia zamków, fleków czy ozdób oraz niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy;
*    „niewygoda” użytkowania obuwia,
*   odbarwienie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia;
*    brak lub nieprawidłowa konserwacja obuwia oraz naprawy osób nieupoważnionych;
*    naturalne zużycie się obuwia;
*    obuwie zgłoszone do reklamacji jest brudne i mokre.

Procedura zgłaszania reklamacji.
Reklamacji należy dokonać poprzez przesłanie na podane poniżej dane adresowe firmy KIERYK reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz dokładnym opisem uszkodzenia na druku reklamacyjnym.

Reklamacje proszę przesyłać na adres:

PPUH KIERYK WIESŁAW
ul. Zyblikiewicza 9
37-700 Przemyśl


Firma KIERYK nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem

Czas rozpatrywania reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są  przez firmę KIERYK w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.