ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #1:
"SELECT idkategorie, idparent, nazwa AS nazwa, sciezka, promocja, ile_procent, pozycja FROM kategorie ORDER BY pozycja"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #2:
"select karta.*, p.nazwa AS producent, (SELECT nazwa FROM zdjecia WHERE idkarta_produktu=karta.idkarta_produktu LIMIT 1) AS foto, k.sciezka AS sciezka from karta_produktu karta, kategorie k, producenci p where karta.banner=1 AND karta.idkategorie=k.idkategorie AND karta.idproducenci=p.idproducenci and karta.aktywnosc=1 ORDER BY karta.idkarta_produktu DESC limit 10"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #3:
"SELECT k.idkategorie as kategoria, k.sciezka, k.ile_procent AS dzieciece, p.*, (select zdj.nazwa from zdjecia zdj where zdj.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu ORDER BY zdj.idzdjecia limit 1) AS foto, n.idkarta_produktu AS checknews
		FROM karta_produktu p 
		LEFT JOIN kategorie k ON k.idkategorie=p.idkategorie
		LEFT JOIN newsletter2 n ON n.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu AND n.wyslano=0
		WHERE p.aktywnosc=1 and p.promocja=1 ORDER BY p.idkarta_produktu desc limit 12"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #4:
"SELECT k.idkategorie as kategoria, k.sciezka, k.ile_procent AS dzieciece, p.*, (select zdj.nazwa from zdjecia zdj where zdj.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu ORDER BY zdj.idzdjecia limit 1) AS foto, n.idkarta_produktu AS checknews
		FROM karta_produktu p 
		LEFT JOIN kategorie k ON k.idkategorie=p.idkategorie
		LEFT JOIN newsletter2 n ON n.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu AND n.wyslano=0
		WHERE p.aktywnosc=1 and p.wyprzedaz_boks=1 ORDER BY p.idkarta_produktu desc limit 12"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #5:
"SELECT k.idkategorie as kategoria, k.sciezka, k.ile_procent AS dzieciece, p.*, (select zdj.nazwa from zdjecia zdj where zdj.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu ORDER BY zdj.idzdjecia limit 1) AS foto, n.idkarta_produktu AS checknews
		FROM karta_produktu p 
		LEFT JOIN kategorie k ON k.idkategorie=p.idkategorie
		LEFT JOIN newsletter2 n ON n.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu AND n.wyslano=0
		WHERE p.aktywnosc=1 and p.bestseller=1 ORDER BY p.idkarta_produktu desc limit 12"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #6:
"SELECT idkategorie, idparent, nazwa AS nazwa, sciezka, promocja, ile_procent, pozycja FROM kategorie WHERE idparent=81 ORDER BY pozycja"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #7:
"
			SELECT idkategorie, idparent, nazwa AS nazwa, sciezka, promocja, ile_procent, pozycja 
			FROM kategorie
			WHERE idparent IN 
				(SELECT idkategorie FROM kategorie WHERE idparent = 81)
			"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #8:
"select sciezka from kategorie where sciezka like '%-%-%-222%' "
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #9:
"select sciezka from kategorie where sciezka like '%-222' "
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #10:
"SELECT k.idkategorie as kategoria, k.sciezka, k.ile_procent AS dzieciece, p.*, (select zdj.nazwa from zdjecia zdj where zdj.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu ORDER BY zdj.idzdjecia limit 1) AS foto, n.idkarta_produktu AS checknews
		FROM karta_produktu p 
		LEFT JOIN kategorie k ON k.idkategorie=p.idkategorie
		LEFT JOIN newsletter2 n ON n.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu AND n.wyslano=0
		WHERE  (p.idkategorie=222 OR k.idparent=222) AND p.aktywnosc=1  order by p.idkarta_produktu desc  limit 280,40"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #11:
"select sciezka from kategorie where sciezka like '%-%-%-222%' "
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #12:
"select sciezka from kategorie where sciezka like '%-222' "
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #13:
"SELECT k.idkategorie as kategoria, k.sciezka, k.ile_procent AS dzieciece, p.*, (select zdj.nazwa from zdjecia zdj where zdj.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu ORDER BY zdj.idzdjecia limit 1) AS foto, n.idkarta_produktu AS checknews
		FROM karta_produktu p 
		LEFT JOIN kategorie k ON k.idkategorie=p.idkategorie
		LEFT JOIN newsletter2 n ON n.idkarta_produktu=p.idkarta_produktu AND n.wyslano=0
		WHERE  (p.idkategorie=222 OR k.idparent=222) AND p.aktywnosc=1  order by p.idkarta_produktu desc  "
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #14:
"SELECT nazwa FROM kategorie WHERE idkategorie='81'"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #15:
"SELECT nazwa FROM kategorie WHERE idkategorie='82'"
ERROR #2002: No such file or directory

QUERY #16:
"SELECT nazwa FROM kategorie WHERE idkategorie='222'"
Hurtownia obuwia damskiego i męskiego – PPUH Kieryk Wiesław
REJESTRACJA   LOGOWANIE             Wyprzedaż    Promocje    Rabaty    Kontakt

Zadzwoń do nas

721 11 11 55


Ilość par: 0 Suma: 0

--

Produktów na stronie:      Sortowanie: Najnowsze   Alfabetycznie   Najtańsze   Najdroższe
Brak produktów

--

Produktów na stronie:      Sortowanie: Najnowsze   Alfabetycznie   Najtańsze   Najdroższe
--
Produktów na stronie:      Sortowanie: Najnowsze   Alfabetycznie   Najtańsze   Najdroższe